enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie
enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie

Dioplóma Iarchéime/Teastas i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán

Cúrsa lánaimseartha  6 mhí i gCarna i gConamara á reáchtáil ag Europus i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus GMIT.

 

Léargas Ginearálta
Cúrsa ardghairmiúil lánaimseartha é seo atá dírithe ar dhaoine ar mian leo a bheith ina n-aistritheoirí gairmiúla agus ina gcuirtear oiliúint ar mhic léinn i ngach réimse den aistriúchán.

 

Riachtanais Iontrála
Glactar le hiarratais ó chéimithe a bhfuil onóracha acu i nGaeilge, ó chainteoirí dúchais Gaeilge a bhfuil céim in ábhar eile acu agus ó dhaoine lánfhásta gan na cáilíochtaí sin ach a léiríonn i dtástáil phraiticiúil go bhfuil ardchaighdeán i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla acu.

 

Is ar bhonn agallaimh agus scrúdú scríofa a roghnaítear daoine incháilithe.

 

Modúil an Chúrsa
I measc réimsí a ndéantar staidéar orthu bíonn:
– Gramadach na Gaeilge
– Aistriúchán Cáipéisí Stáit agus Cáipéisí Dlí
– Aistriúchán Scripteanna
– Fotheidil
– Craoltóireacht
– Gnó

 

Eolas Ginearálta

TRÉIMHSE

6 mhí lánaimseartha 

AG TOSÚ

18 Deireadh Fómhair 2018

LÍON MAC LÉINN

15

DÁTA DEIRIDH A nGLACFAR LE hIARRATAIS

28 Meán Fómhair 2018


Táillí

Níl aon táille i gceist.

 

Tuilleadh Eolais

Tá gach eolas le fáil ach glaoch ar Europus ag an uimhir 091 595492
seol ríomhphost chuig eolas@europus.ie nó cliceáil anseo.

    

An bhfuil suim agat ann?

DÉAN IARRATAS ANOIS

Má tá suim agat i gcúrsa na bliana Deireadh Fómhair 2018 – Aibreán 2019 líon amach an fhoirm thíos agus beimid i dteagmháil leat.

Training Course Enquiry GA

AISTRIÚCHÁN

Soláthraíonn Europus réimse leathan aistriúcháin ó aistriúcháin dlí/reachtaíochta go preasráitis agus scripteanna teilifíse.

COMHAIRLEOIREACHT TEANGA

Soláthraíonn Europus comhairle ó thaobh teanga do chuid mhaith comhlachtaí stáit agus poiblí. Is é Europus comhairleoir teanga TG4, RTÉ, Roinn an Taoisigh, Coláiste na Tríonóide agus go leor eile.

FOTHEIDIL

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse clár ó chláir spóirt, faisnéise agus siamsaíochta ar fud gach seanrá chomh maith le fotheidil do na bodhair.

CÚRSAÍ OILIÚNA

Eagraíonn Europus cúrsaí oiliúna i gcomhar le GMIT, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Our Clients