enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie
enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie
Seirbhísí Europus

Cúrsaí Oiliúna

Eagraíonn Europus cúrsaí oiliúna i gcomhar le GMIT, Údarás na Gaeltachta agus An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Táimid in ann cúrsaí ar leith a chur ar fáil freisin do dhaoine ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge scríofa agus labhartha

Táimid faoi láthair ag glacadh le hiarratais ar an:

  • Ard-Dioplóma in Aistriúchán agus Gaeilge Fheidhmeach

Cúrsa ardghairmiúil lánaimseartha é seo a bhíonn dírithe ar dhaoine ar mian leo a bheith ina n-aistritheoirí gairmiúla agus ina gcuirtear oiliúint ar mhic léinn i ngach réimse den aistriúchán.

I measc réimsí a ndéantar staidéar orthu bíonn:

  • Gramadach na Gaeilge
  • Aistriúchán Cáipéisí Stáit agus Cáipéisí Dlí
  • Aistriúchán Scripteanna
  • Fotheidil
  • Craoltóireacht
  • Gnó

Teagascóirí ardoilte de chuid Europus agus aoi-theagascóirí ard-oilte a dhéanann an teagasc. I gCarna i gConamara a reáchtáiltear an cúrsa. Ní bhíonn aon táille i gceist. Maoiníonn Údarás na Gaeltachta an cúrsa.

Glactar le hiarratais ó chéimithe a bhfuil onóracha acu i nGaeilge, ó chainteoirí dúchais Gaeilge a bhfuil céim in ábhar eile acu agus ó dhaoine lánfhásta gan na cáilíochtaí sin ach a léiríonn i dtástáil phraiticiúil go bhfuil ardchaighdeán i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla acu.

Is ar bhonn agallaimh agus scrúdú scríofa a roghnaítear daoine incháilithe.

An bhfuil suim agat ann?

DÉAN IARRATAS ANOIS

Má tá suim agat i gcúrsa na bliana Deireadh Fómhair 2017 – Aibreán 2018 líon amach an fhoirm thíos agus beimid i dteagmháil leat.

Training Course Enquiry GA

AISTRIÚCHÁN

Soláthraíonn Europus réimse leathan aistriúcháin ó aistriúcháin dlí/reachtaíochta go preasráitis agus scripteanna teilifíse.

COMHAIRLEOIREACHT TEANGA

Soláthraíonn Europus comhairle ó thaobh teanga do chuid mhaith comhlachtaí stáit agus poiblí. Is é Europus comhairleoir teanga TG4, RTÉ, Roinn an Taoisigh, Coláiste na Tríonóide agus go leor eile.

FOTHEIDIL

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse clár ó chláir spóirt, faisnéise agus siamsaíochta ar fud gach seanrá chomh maith le fotheidil do na bodhair.

CÚRSAÍ OILIÚNA

Eagraíonn Europus cúrsaí oiliúna i gcomhar le GMIT, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Our Clients