enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie
enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie

Ard-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán 2019/2020

(faoi réir fhaomhadh Bhord ÚnaG)

Cúrsa lánaimseartha  6 mhí ar an gCeathrú Rua i gConamara á reáchtáil ag Europus i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus GMIT.

 

Léargas Ginearálta
Cúrsa ardghairmiúil lánaimseartha é seo atá dírithe ar dhaoine ar mian leo a bheith ina n-aistritheoirí gairmiúla nó daoine atá ag obair in earnáil na Gaeilge agus ar mian leo cur lena gcuid scileanna. Cuirtear oiliúint ar mhic léinn i ngach réimse den aistriúchán agus de chruinneas teanga.

Riachtanais Iontrála
Glactar le hiarratais ó chéimithe a bhfuil onóracha acu i nGaeilge, ó chainteoirí dúchais Gaeilge a bhfuil céim in ábhar eile acu agus ó dhaoine lánfhásta gan na cáilíochtaí sin ach a léiríonn i dtástáil phraiticiúil go bhfuil ardchaighdeán i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla acu.

 

Is ar bhonn agallaimh agus scrúdú scríofa a roghnaítear daoine incháilithe.

 

Modúil an Chúrsa
I measc réimsí a ndéantar staidéar orthu bíonn:
– Gramadach na Gaeilge
– Aistriúchán Cáipéisí Stáit agus Cáipéisí Dlí
– Aistriúchán Scripteanna
– Fotheidil
– Craoltóireacht
– Gnó

 

Eolas Ginearálta

TRÉIMHSE

6 mhí lánaimseartha
ag tosú an 17 Deireadh Fómhair 2019

IONAD


Oifigí Europus, An Cheathrú Rua

LÍON MAC LÉINN

12-15

DÁTA DEIRIDH A nGLACFAR LE hIARRATAIS

16 Meán Fómhair 2019


Táillí

Níl aon táille i gceist.

 

Tuilleadh Eolais

Tá gach eolas le fáil ach glaoch ar Europus ag an uimhir 091 595492
seol ríomhphost chuig eolas@europus.ie nó cliceáil anseo.

 

Foirm Iarratais 

Más spéis leat cur isteach ar an gcúrsa, líon an fhoirm iarratais atá ar fáil thíos agus seol an fhoirm chuig eolas@europus.ie

Foirm Iarratais 2019

 

    

AISTRIÚCHÁN

Soláthraíonn Europus réimse leathan aistriúcháin ó aistriúcháin dlí/reachtaíochta go preasráitis agus scripteanna teilifíse.

COMHAIRLEOIREACHT TEANGA

Soláthraíonn Europus comhairle ó thaobh teanga do chuid mhaith comhlachtaí stáit agus poiblí. Is é Europus comhairleoir teanga TG4, RTÉ, Roinn an Taoisigh, Coláiste na Tríonóide agus go leor eile.

FOTHEIDIL

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse clár ó chláir spóirt, faisnéise agus siamsaíochta ar fud gach seanrá chomh maith le fotheidil do na bodhair.

CÚRSAÍ OILIÚNA

Eagraíonn Europus cúrsaí oiliúna i gcomhar le GMIT, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Our Clients