Vacancies

we are hiring!

Is mian le Europus cur le foireann an chomhlachta sna réimsí seo a leanas:

 • Aistriúchán
 • Fotheidil
 • Cartlann TG4

Aistritheoirí/Fotheidealóirí á Lorg

Is mian le Europus cur le foireann aistritheoirí agus fotheidealóirí an chomhlachta.
Cuirfear fáilte roimh iarratais ar phost mar aistritheoir agus ar phost eile mar
fhotheidealóir a bheidh lonnaithe in oifig an chomhlachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Conradh bliana a bheidh i gceist ar dtús ach d’fhéadfaí síneadh a chur leis an tréimhse sin ina dhiaidh sin.

Riachtanach:

 • Sárscileanna Gaeilge agus Béarla, idir scríofa agus labhartha
 • Sárscileanna ríomhaireachta
 • Sárscileanna eagrúcháin, cumarsáide agus in ann oibriú as a stuaim féin
 • An cumas tascanna a bhainistiú
 • Scileanna bainistíochta ama

Inmhianaithe:

 • Céim onóracha i nGaeilge
 • Iarchéim san Aistriúchán
 • Taithí aistriúcháin
 • Taithí phrofléitheoireachta
 • Taithí ar bhogearraí aistriúcháin
 • Eolas ar an gCaighdeán Oifigiúil
 • Séala an Aistritheora

Oiliúint:
Cuirfear oiliúint teanga agus ríomhaireachta ar fáil.

Pá:
Íocfar pá de réir taithí agus cumais.

Próiseas Iarratais:
Seol litir iarratais mar aon le CV chuig isadora@europus.ie
faoin 5pm Dé hAoine an 11 Lúnasa 2023.

Déanfar gearrliosta d’iarrthóirí a ghlaofar chun agallaimh agus scrúdú.

Oibrí Cartlainne á Lorg

Tá Europus ag lorg duine díograiseach chun dul ag obair ar thogra caomhnaithe clár de chuid TG4/Europus. Togra bliana atá i gceist ar dtús agus beidh an té a cheapfar fostaithe ag Europus ach lonnaithe i gceannáras TG4, Baile na hAbhann. D’fhéadfaí fad a chur leis an téarma fostaíochta níos faide amach. Cuirfear oiliúint chuí idir phróisis agus teicneolaíocht ar fáil.

Riachtanach:

 • Cainteoir Gaeilge
 • Bunscileanna ríomhaireachta
 • Sárscileanna eagrúcháin, cumarsáide agus in ann oibriú as a stuaim féin
 • An cumas tascanna a bhainistiú
 • Scileanna bainistíochta ama

Inmhianaithe:

 • Tuiscint ar chórais craolacháin teilifíse
 • Tuiscint ar chórais chartlannaíochta

Oiliúint:
Cuirfear oiliúint ar fáil.

Pá:
Íocfar pá de réir taithí agus cumais.

Próiseas Iarratais:
Seol litir iarratais mar aon le CV chuig sinead@europus.ie
faoin 5pm Dé hAoine an 11 Lúnasa 2023.

Déanfar gearrliosta d’iarrthóirí a ghlaofar chun agallaimh agus scrúdú.

Need more information?

Get in touch! Send us an email or give us a call.

About Us

Europus is an award-winning Gaeltacht-based Irish language translation company specialising in the delivery of high-quality, high-level Irish language services to many government departments, local authorities, the European Institutes, national media and educational institutions.

Our office hours are 09.00-05.00 Monday to Friday and a member of staff is always available to liaise with clients and to carry out ad-hoc translations.

contact

+353 91 595492

eolas@europus.ie

An Cheathrú Rua, Co. Galway, Ireland, H91 XK3E

Designed By Quinnee.com , © 2022, Europus