Luan-Aoine 9.00 AM - 5.00 PM - \\\\ - FÓN : +353 91 595492 - //// - FIOSRUITHE PRÁINNEACHA : eolas@europus.ie

Cúrsaí Oiliúna

Cúrsaí Oiliúna

ARD-DIOPLÓMA I NGAEILGE FHEIDHMEACH AGUS AISTRIÚCHÁN 2019/2020

(faoi réir fhaomhadh Bhord ÚnaG)

Cúrsa lánaimseartha 6 mhí ar an gCeathrú Rua i gConamara á reáchtáil ag Europus i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus GMIT.

Léargas Ginearálta
Cúrsa ardghairmiúil lánaimseartha é seo atá dírithe ar dhaoine ar mian leo a bheith ina n-aistritheoirí gairmiúla nó daoine atá ag obair in earnáil na Gaeilge agus ar mian leo cur lena gcuid scileanna. Cuirtear oiliúint ar mhic léinn i ngach réimse den aistriúchán agus de chruinneas teanga.

Riachtanais Iontrála
Glactar le hiarratais ó chéimithe a bhfuil onóracha acu i nGaeilge, ó chainteoirí dúchais Gaeilge a bhfuil céim in ábhar eile acu agus ó dhaoine lánfhásta gan na cáilíochtaí sin ach a léiríonn i dtástáil phraiticiúil go bhfuil ardchaighdeán i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla acu.

Is ar bhonn agallaimh agus scrúdú scríofa a roghnaítear daoine incháilithe.

Modúil an Chúrsa
I measc réimsí a ndéantar staidéar orthu bíonn:
– Gramadach na Gaeilge
– Aistriúchán Cáipéisí Stáit agus Cáipéisí Dlí
– Aistriúchán Scripteanna
– Fotheidil
– Craoltóireacht
– Gnó

Eolas Ginearálta

TRÉIMHSE

6 mhí lánaimseartha GMIT
ag tosú an 17 Deireadh Fómhair 2019

IONAD

Oifigí Europus, An Cheathrú Rua

LÍON MAC LÉINN

12-15

DÁTA DEIRIDH A nGLACFAR LE hIARRATAIS

16 Meán Fómhair 2019


Táillí

Níl aon táille i gceist.

Tuilleadh Eolais

Tá gach eolas le fáil ach glaoch ar Europus ag an uimhir 091 595492
seol ríomhphost chuig eolas@europus.ie nó cliceáil anseo.

Foirm Iarratais

Más spéis leat cur isteach ar an gcúrsa, líon an fhoirm iarratais atá ar fáil thíos agus seol an fhoirm chuig

eolas@europus.ie.

Foirm Iarratais 2019

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now