Luan-Aoine 9.00 AM - 5.00 PM - \\\\ - FÓN : +353 91 595492 - //// - FIOSRUITHE PRÁINNEACHA : eolas@europus.ie

Cúrsaí Oiliúna

Cúrsaí Oiliúna

ARD-DIOPLÓMA i nGAEILGE FHEIDHMEACH AGUS AISTRIÚCHÁN 2021/2022*

Cúrsa lánaimseartha 6 mhí ar an gCeathrú Rua i gConamara á reáchtáil ag Europus i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus GMIT.

Léargas Ginearálta
Cúrsa ardghairmiúil lánaimseartha é seo atá dírithe ar dhaoine ar mian leo a bheith ina n-aistritheoirí gairmiúla nó daoine atá ag obair in earnáil na Gaeilge agus ar mian leo cur lena gcuid scileanna. Cuirtear oiliúint ar mhic léinn i ngach réimse den aistriúchán agus de chruinneas teanga.

Riachtanais Iontrála
Glactar le hiarratais ó chéimithe a bhfuil onóracha acu i nGaeilge, ó chainteoirí dúchais Gaeilge a bhfuil céim in ábhar eile acu agus ó dhaoine lánfhásta gan na cáilíochtaí sin ach a léiríonn i dtástáil phraiticiúil go bhfuil ardchaighdeán i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla acu.

Is ar bhonn agallaimh agus scrúdú scríofa a roghnaítear daoine incháilithe.

Modúil an Chúrsa
I measc réimsí a ndéantar staidéar orthu bíonn:
– Gramadach na Gaeilge
– Aistriúchán Cáipéisí Stáit agus Cáipéisí Dlí
– Aistriúchán Scripteanna
– Fotheidil
– Craoltóireacht
– Gnó

Eolas Ginearálta

TRÉIMHSE

 

Deireadh Fómhair 2021 go

Márta 2022

IONAD

Europus

An Cheathrú Rua

LÍON MAC LÉINN

10-12

DÁTA DEIRIDH A nGLACFAR LE hIARRATAIS

10 Meán Fómhair 2021


Táillí: 
Níl aon táille i gceist.

COVID-19

Déanfar an cúrsa a reáchtáil in Ionad Europus de réir comhairle sláinte poiblí.  D'fhéadfadh go mbeadh gá míreanna den chúrsa a reáchtáil ar líne sa chás go dtiocfadh athrú ar an gcomhairle sin le linn na bliana acadúla. 

Tuilleadh Eolais

Tá gach eolas agus foirm iarratais le fáil ach glaoch ar Europus ag an uimhir 091 595492 nó ríomhphost a sheoladh chuig sinead@europus.ie nó cliceáil anseo.

*faoi réir fhaomhadh bhord Údarás na Gaeltachta

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now