Luan-Aoine 9.00 AM - 5.00 PM - \\\\ - FÓN : +353 91 595492 - //// - FIOSRUITHE PRÁINNEACHA : eolas@europus.ie

Fotheidil

Seirbhísí Europus

FOTHEIDIL

Tá Europus ag soláthar fotheideal do TG4, do RTÉ agus do chomhlachtaí léiriúchán neamhspleách le breis is 20 bliain. Tá cleachtadh na mblianta ag an bhfoireann fotheidil a sholáthar i ngach réimse clár idir shobalchláir, fhaisnéis, shiamsaíocht, agus spórt.

Ina theannta sin cuireann Europus fotheidil ar fáil ar chláir chun freastal ar dhaoine atá bodhar nó a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu agus leantar i gcónaí na rialacha idirnáisiúnta a bhaineann leis an stíl sin fotheidealóireachta.

I measc na gclár a gcuirimid fotheidil orthu tá:

  • Ros na Rún (TG4)
  • Timpeall na Tíre (RTÉ)
  • Féilte (TG4)

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse clár ó chláir bolscaireachta agus margaíochta, físeáin chorparáide, cláir leanaí, drámaíochta agus faisnéise.

FOSTAÍMID FOTHEIDEALÓIRÍ A BHFUIL SAINEOLAS AGUS TAITHÍ NA mBLIANTA ACU AR AN OBAIR

Níl fotheidealú chomh éasca is a bhreathnaíonn sé! Seo thíos an próiseas go hachomair:

  • Glacaimid le hábhar ar fhreastalaí slán FTP
  • Glacaimid le réimse leathan formáidí
  • Bímid seasta i dteagmháil leis an léiritheoir lena chinntiú go bhfuiltear sásta leis an aistriúchán ó thaobh brí agus comhthéacs
  • Cuirimid am le gach fotheideal agus socraíonn cá mbeidh siad le feiceáil ar an scáileán
  • Cinntímid go bhfuil dóthain ama ag an lucht féachana na fotheidil a léamh
  • Seoltar an leagan deiridh de na fotheidil chuig an léiritheoir lena n-athbhreithniú.
  • Ar na fotheidil a cheadú, cuirtear na fotheidil go comhad STL nó i bhformáid eile agus seoltar chuig an gcraoltóir nó chuig an gcomhlacht léiriúcháin iad lena gcraoladh/n-úsáid

Eagrú, Cleachtais agus Deimhniú Cáilíochta

1. GLACADH LE CÁIPÉISÍ

Nuair a ghlactar le cáipéis le haistriú déanann aistritheoir léirmheas ar an ábhar agus leithroinntear an obair ar aistritheoir a bhíonn oilte san ábhar a bheadh á éileamh nó a mbeadh saineolas aige/aici san ábhar a bheadh i gceist.

Bunaítear cuimhne Trados ar leith don chliant ar chóras inmheánach Europus chun leanúnachas ó thaobh téarmaíochta/stíle a chinntiú.

2. ACMHAINNÍ AGUS SPRIOCANNA

Más cáipéis an-fhada a bhíonn i gceist agus a chaitear a roinnt comhdhéantar meitheal a oibreoidh le chéile.

3. MODH AISTRIÚCHÁIN

Pléann an t-aistritheoir sinsearach am, téarmaíocht, réamhfhoclóir, réamhchleachtais don chustaiméir leis an aistritheoir/meitheal a bhíonn i gceist. Bíonn réamhfhoclóir, réamhchleachtais ar fáil i Trados.

Féachtar an bhfuil sleachta dlí le lorg ar dtús.Féachtar an bhfuil téarmaíocht bhunaithe le cinntiú.

Féachtar an bhfuil logainmneacha le lorg.

Más meitheal a bhíonn i gceist tosaíonn aistritheoir ar an obair chun réamhchleachtais, téarmaíocht etc a leagan síosFéachann aistritheoir sinsearach air sin tar éis 1000 agus 2000 focal. Tugtar an chuid eile den mheitheal le chéile. Pléitear na cleachtais a fheidhmítear.

Léann agus leasaíonn gach aistritheoir a chuid oibre féin gach tráthnóna.

Oibríonn an t-aistritheoir sinsearach le gach duine den mheitheal go leanúnach lena chinntiú go bhfuil am, téarmaí, cleachtais, comhoibriú agus comhleanúnachas á gcomhlíonadhTéann gach obair ar ais go dtí an t-aistritheoir sinsearach a léann gach ní go mion lena chinntiú go bhfuil gach ní clúdaithe go hiomlán, go bhfuil caighdeáin is cleachtais ceart is cuí, go bhfuil an leagan amach ceart, agus go mbeifear ábalta soláthar de réir sprioc-am an chliaint.

4. SOLÁTHAR

Déanann aistritheoir sinsearach an t-ábhar ar fad a phrofléamh.Déantar cinnte go bhfuil an leagan amach ag teacht leis an leagan amach sa mbuncháipéis.

Seoltar an t-ábhar ar aghaidh go leictreonach sa bhformáid a éilíonn an cliant.

Cuirtear fáilte roimh aiseolas ón gcliant le linn an phróisis agus cuirtear sin in iúl don aistritheoir.

Coinneofar i dteagmháil leis an gcliaint le linn na hoibre chun aon deacrachtaí a chur in iúl.

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now