Luan-Aoine 9.00 AM - 5.00 PM - \\\\ - FÓN : +353 91 595492 - //// - FIOSRUITHE PRÁINNEACHA : eolas@europus.ie

Deimhniú Cáilíochta

Tá córas bainistíochta tionscadal leagtha amach ag Europus chun seirbhís ar ardchaighdeán a chinntiú don chliant.
Tá an córas sin bunaithe ar thrí bhunphrionsabal:
    • Cumarsáid éifeachtach   leis an gcliaint le linn na hoibre.
    • An obair a shannadh ar Bhainisteoir Tionscadal a bheidh freagrach as an obair a sholáthar in am agus ar ardchaighdéan.
    • Aistriúchán ar   ardchaighdeán atá dílis don bhunábhar   á dhéanamh ag foireann ardoilte le cúnamh ón teicneolaíocht is déanaí
Seo thíos an próiseas aistriúcháin:

Eagrú, Cleachtais agus Deimhniú Cáilíochta

1. GLACADH LE CÁIPÉISÍ

Nuair a ghlactar le cáipéis le haistriú déanann aistritheoir léirmheas ar an ábhar agus leithroinntear an obair ar aistritheoir a bhíonn oilte san ábhar a bheadh á éileamh nó a mbeadh saineolas aige/aici san ábhar a bheadh i gceist.

Bunaítear cuimhne Trados ar leith don chliant ar chóras inmheánach Europus chun leanúnachas ó thaobh téarmaíochta/stíle a chinntiú.

2. ACMHAINNÍ AGUS SPRIOCANNA

Más cáipéis an-fhada a bhíonn i gceist agus a chaitear a roinnt comhdhéantar meitheal a oibreoidh le chéile.

3. MODH AISTRIÚCHÁIN

Pléann an t-aistritheoir sinsearach am, téarmaíocht, réamhfhoclóir, réamhchleachtais don chustaiméir leis an aistritheoir/meitheal a bhíonn i gceist. Bíonn réamhfhoclóir, réamhchleachtais ar fáil i Trados.

Féachtar an bhfuil sleachta dlí le lorg ar dtús.Féachtar an bhfuil téarmaíocht bhunaithe le cinntiú.

Féachtar an bhfuil logainmneacha le lorg.

Más meitheal a bhíonn i gceist tosaíonn aistritheoir ar an obair chun réamhchleachtais, téarmaíocht etc a leagan síosFéachann aistritheoir sinsearach air sin tar éis 1000 agus 2000 focal. Tugtar an chuid eile den mheitheal le chéile. Pléitear na cleachtais a fheidhmítear.

Léann agus leasaíonn gach aistritheoir a chuid oibre féin gach tráthnóna.

Oibríonn an t-aistritheoir sinsearach le gach duine den mheitheal go leanúnach lena chinntiú go bhfuil am, téarmaí, cleachtais, comhoibriú agus comhleanúnachas á gcomhlíonadhTéann gach obair ar ais go dtí an t-aistritheoir sinsearach a léann gach ní go mion lena chinntiú go bhfuil gach ní clúdaithe go hiomlán, go bhfuil caighdeáin is cleachtais ceart is cuí, go bhfuil an leagan amach ceart, agus go mbeifear ábalta soláthar de réir sprioc-am an chliaint.

4. SOLÁTHAR

Déanann aistritheoir sinsearach an t-ábhar ar fad a phrofléamh.Déantar cinnte go bhfuil an leagan amach ag teacht leis an leagan amach sa mbuncháipéis.

Seoltar an t-ábhar ar aghaidh go leictreonach sa bhformáid a éilíonn an cliant.

Cuirtear fáilte roimh aiseolas ón gcliant le linn an phróisis agus cuirtear sin in iúl don aistritheoir.

Coinneofar i dteagmháil leis an gcliaint le linn na hoibre chun aon deacrachtaí a chur in iúl.

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now