Luan-Aoine 9.00 AM - 5.00 PM - \\\\ - FÓN : +353 91 595492 - //// - FIOSRUITHE PRÁINNEACHA : eolas@europus.ie

Ag cur seirbhísí aistriúcháin Gaeilge ar fáil do ranna Rialtais agus Stáit le breis is 25 bliain

IARR MEASTACHÁN ANOIS

Ag cur seirbhísí fotheidealóireachta ar fáil do TG4, RTÉ agus d’earnáil na teilifíse le breis is 20 bliain

TUILLEADH EOLAIS

CINNTE DE RÚNDACHT AGUS DE SHLÁNDÁIL

AISTRIÚCHÁN

CUIR SCÉALA CHUGAINN

Soláthraíonn Europus réimse leathan aistriúcháin ó aistriúcháin dlí/reachtaíochta go preasráitis agus scripteanna teilifíse.

COMHAIRLEOIREACHT TEANGA

CUIR EOLAS ORAINN

Soláthraíonn Europus comhairle ó thaobh teanga do chuid mhaith comhlachtaí stáit agus poiblí. Is é Europus comhairleoir teanga TG4, RTÉ, Roinn an Taoisigh, Coláiste na Tríonóide agus go leor eile.

FOTHEIDIL

CUIR SCÉALA CHUGAINN

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse clár ó chláir spóirt, faisnéise agus siamsaíochta ar fud gach seanrá chomh maith le fotheidil do na bodhair.

CÚRSAÍ OILIÚNA

TUILLEADH EOLAIS

Eagraíonn Europus cúrsaí oiliúna i gcomhar le GMIT, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

IARR MEASTACHÁN

An bhfuil suim agat inár gcuid seirbhísí? Má tá, déan teagmháil linn inniu chun meastachán a fháil.

Teistiméireachtaí

MAR ATÁIMID IN ANN CABHRÚ LEATSA

AN EARNÁIL PHOIBLÍ

Cuirimid seirbhís ghairmiúil faoi rún ar fáil do réimse leathan comhlachtaí san earnáil phoiblí – Ranna Rialtais, Údaráis Áitiúla, comhlachtaí fo-stáit agus institiúidí na hEorpa ina measc. Má tá ceanglas ort faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, glaoigh orainn.

COMHLACHTAÍ CORPARÁIDEACHA

Tá Europus ag cur seirbhísí aistriúcháin, comhairleoireachta agus fotheidealaithe ar fáil le breis is scór bliain. Oibrímid le comhlachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta léiriúchán chun freastal ar a gcuid riachtanas teanga agus fotheidealaithe. An mian leat margaíocht a dhéanamh ar do chomhlacht trí Ghaeilge? An bhfuil seirbhís fotheidealóireachta ag teastáil uait? Déan teagmháil linn.

OIDEACHAS

Oibrímid go dlúth le hinstitiúidí oideachais, idir institiúidí teicneolaíochta agus ollscoileanna chomh maith le scoileanna bunoideachais agus iar-bhunoideachais, a mbeadh seirbhísí aistriúcháin nó comhairleoireachta uathu.

IARRATAIS AONUAIRE

An bhfuil iarratas aonuaire agat ar aistriúchán nó fotheidil? An bhfuil ceist ghramadaí nó comhairle uait? An bhfuil maoiniú faighte agat ó Údarás Craolacháin na hÉireann do chlár? Cuir tuairisc faoinár gcuid seirbhísí fotheidealóireachta. Is cuma an iarratas mór nó beag é, cuideoidh Europus leat agus fáilte.

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now