enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie
enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie

Seirbhísí Europus

Aistriúchán

Soláthraíonn Europus réimse leathan aistriúcháin ó aistriúcháin dlí/reachtaíochta go preasráitis, agus scripteanna teilifíse. Ar ár bpríomhchliaint tá comhlachtaí poiblí agus oifigiúla a fhilleann chugainn arís agus arís eile chun aistriúchán a dhéanamh ar thuarascálacha bliantúla, ráitis straitéise, cairt custaiméirí srl.

Cuireann Europus aistriúchán comhuaineach Gaeilge/Béarla ar fáil do chruinnithe, sa chúirt agus ag imeachtaí eile.

Soláthraíonn Europus seirbhísí aistriúcháin d’fhormhór na Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí chomh maith le roinnt cuideachtaí príobháideacha.

Is féidir a bheith cinnte de rúndacht agus de shlándáil nuair a bhítear ag obair le Europus.

Is féidir liosta cuimsitheach a fháil de chomhlachtaí agus de phearsanra ar féidir teagmháil a dhéanamh leo maidir le caighdeán ár gcuid táirgí agus ár gcuid seirbhísí ach sin a iarraidh.

FÉACHANN EUROPUS CUR LE SCILEANNA AGUS LE FORBAIRT NA FOIRNE
Bíonn modhanna oibre, stíleanna agus trealamh de shíor ag athrú. Féachaimid i gcónaí a bheith chun cinn ar fhorbairtí agus dea-chleachtais sa tionscal aistriúcháin agus cur le scileanna agus forbairt na foirne.

Soláthraímid seirbhísí aistriúcháin:

 • Béarla go Gaeilge
 • Gaeilge go Béarla

Tá 5 aistritheoirí ard-oilte fostaithe againn a bhfuil saineolas acu i réimsí éagsúla.

Soláthraímid aistriúchán ar:

 • Ghnáthábhar (Tuarscálacha Bliantúla, Comhfhreagras)
 • Dlí
 • Ábhar Teicniúil
 • Scripteanna
 • Fotheidil

Na hearnálacha a n-oibrímid leo:

 • Ranna Rialtais
 • Údaráis Áitiúla
 • Comhlachtaí Stáit
 • An Tionscal Dlí
 • An Tionscal Airgeadais
 • Earnáil na Teilifíse

AISTRIÚCHÁN

Soláthraíonn Europus réimse leathan aistriúcháin ó aistriúcháin dlí/reachtaíochta go preasráitis agus scripteanna teilifíse.

COMHAIRLEOIREACHT TEANGA

Soláthraíonn Europus comhairle ó thaobh teanga do chuid mhaith comhlachtaí stáit agus poiblí. Is é Europus comhairleoir teanga TG4, RTÉ, Roinn an Taoisigh, Coláiste na Tríonóide agus go leor eile.

FOTHEIDIL

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse clár ó chláir spóirt, faisnéise agus siamsaíochta ar fud gach seanrá chomh maith le fotheidil do na bodhair.

CÚRSAÍ OILIÚNA

Eagraíonn Europus cúrsaí oiliúna i gcomhar le GMIT, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Our Clients