enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie
enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie

Seirbhísí Europus

Fotheidil

Tá Europus ag soláthar fotheideal do TG4, do RTÉ agus do chomhlachtaí léiriúchán neamhspleách le breis is 20 bliain. Tá cleachtadh na mblianta ag an bhfoireann fotheidil a sholáthar i ngach réimse clár idir shobalchláir, fhaisnéis, shiamsaíocht, agus spórt.

Ina theannta sin cuireann Europus fotheidil ar fáil ar chláir chun freastal ar dhaoine atá bodhar nó a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu agus leantar i gcónaí na rialacha idirnáisiúnta a bhaineann leis an stíl sin fotheidealóireachta.

I measc na gclár a gcuirimid fotheidil orthu tá:

 • Ros na Rún (TG4)
 • Timpeall na Tíre (RTÉ)
 • Pioc do Ride (TG4)
 • Féilte (TG4)

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse clár ó chláir bolscaireachta agus margaíochta, físeáin chorparáide, cláir leanaí, drámaíochta agus faisnéise.

FOSTAÍMID FOTHEIDEALÓIRÍ A BHFUIL SAINEOLAS AGUS TAITHÍ NA mBLIANTA ACU AR AN OBAIR
Níl fotheidealú chomh éasca is a bhreathnaíonn sé! Seo thíos an próiseas go hachomair.
 • Glacaimid le hábhar ar fhreastalaí slán FTP
 • Glacaimid le réimse leathan formáidí
 • Bímid seasta i dteagmháil leis an léiritheoir lena chinntiú go bhfuiltear sásta leis an aistriúchán ó thaobh brí agus comhthéacs
 • Cuirimid am le gach fotheideal agus socraíonn cá mbeidh siad le feiceáil ar an scáileán.
 • Cinntímid go bhfuil dóthain ama ag an lucht féachana na fotheidil a léamh.
 • Seoltar an leagan deiridh de na fotheidil chuig an léiritheoir lena n-athbhreithniú.
 • Ar na fotheidil a cheadú, cuirtear na fotheidil go comhad STL nó i bhformáid eile agus seoltar chuig an gcraoltóir nó chuig an gcomhlacht léiriúcháin iad lena gcraoladh/n-úsáid.

AISTRIÚCHÁN

Soláthraíonn Europus réimse leathan aistriúcháin ó aistriúcháin dlí/reachtaíochta go preasráitis agus scripteanna teilifíse.

COMHAIRLEOIREACHT TEANGA

Soláthraíonn Europus comhairle ó thaobh teanga do chuid mhaith comhlachtaí stáit agus poiblí. Is é Europus comhairleoir teanga TG4, RTÉ, Roinn an Taoisigh, Coláiste na Tríonóide agus go leor eile.

FOTHEIDIL

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse clár ó chláir spóirt, faisnéise agus siamsaíochta ar fud gach seanrá chomh maith le fotheidil do na bodhair.

CÚRSAÍ OILIÚNA

Eagraíonn Europus cúrsaí oiliúna i gcomhar le GMIT, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Our Clients