enga
+353 91 595492 9AM-5PM Mon-Fri eolas@europus.ie | Urgent: sinead@europus.ie
enga
+353 91 595492 9AM-5PM Mon-Fri eolas@europus.ie | Urgent: sinead@europus.ie
Cúrsaí Oiliúna

Dioplóma Iarchéime/Teastas i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán

Cúrsa lánaimseartha  6 mhí i gCarna i gConamara á reáchtáil ag Europus i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus GMIT.

 

Léargas Ginearálta
Cúrsa ardghairmiúil lánaimseartha é seo atá dírithe ar dhaoine ar mian leo a bheith ina n-aistritheoirí gairmiúla agus ina gcuirtear oiliúint ar mhic léinn i ngach réimse den aistriúchán.

 

Riachtanais Iontrála
Glactar le hiarratais ó chéimithe a bhfuil onóracha acu i nGaeilge, ó chainteoirí dúchais Gaeilge a bhfuil céim in ábhar eile acu agus ó dhaoine lánfhásta gan na cáilíochtaí sin ach a léiríonn i dtástáil phraiticiúil go bhfuil ardchaighdeán i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla acu.

 

Is ar bhonn agallaimh agus scrúdú scríofa a roghnaítear daoine incháilithe.

 

Modúil an Chúrsa
I measc réimsí a ndéantar staidéar orthu bíonn:
– Gramadach na Gaeilge
– Aistriúchán Cáipéisí Stáit agus Cáipéisí Dlí
– Aistriúchán Scripteanna
– Fotheidil
– Craoltóireacht
– Gnó

 

Eolas Ginearálta

TRÉIMHSE

6 mhí lánaimseartha 

AG TOSÚ

18 Deireadh Fómhair 2018

LÍON MAC LÉINN

15

DÁTA DEIRIDH A nGLACFAR LE hIARRATAIS

28 Meán Fómhair 2018


Táillí

Níl aon táille i gceist.

 

Tuilleadh Eolais

Tá gach eolas le fáil ach glaoch ar Europus ag an uimhir 091 595492
seol ríomhphost chuig eolas@europus.ie nó cliceáil anseo.

    

Interested?

APPLY NOW

Simply fill in the form below and we will get in touch  with further information.

Translations

We provide a broad range of Irish translation services including legal translation, annual reports and accounts, press statements and television scripts.

Consultancy

We consult with public and private sector companies on Irish/English language requirements on a retainer basis. We offer a quick turnaround service for once-off projects.

Subtitling

We provide open and closed Irish and English subtitles for independent production companies for sports, documentaries, entertainment and all modern television genres including digital.

Training Courses

We provide translation training courses in association with GMIT, Údarás na Gaeltachta and the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs.

Our Clients

Code item sample content