enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie
enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie

CAIGHDEÁN

Eagrú, Cleachtais agus Deimhniú Cáilíochta

Tá córas bainistíochta tionscadal leagtha amach ag Europus chun seirbhís ar ardchaighdeán a chinntiú don chliant.

Tá an córas sin bunaithe ar thrí bhunphrionsabal:

 • Cumarsáid éifeachtach leis an gcliaint le linn na hoibre.
 • An obair a shannadh ar Bhainisteoir Tionscadal a bheidh freagrach as an obair a sholáthar in am agus ar ardchaighdéan.
 • Aistriúchán ar ardchaighdeán atá dílis don bhunábhar á dhéanamh ag foireann ardoilte le cúnamh ón teicneolaíocht is déanaí

Seo thíos an próiseas aistriúcháin:

1. GLACADH LE CÁIPÉISÍ

Nuair a ghlactar le cáipéis le haistriú déanann aistritheoir léirmheas ar an ábhar agus leithroinntear an obair ar aistritheoir a bhíonn oilte san ábhar a bheadh á éileamh nó a mbeadh saineolas aige/aici san ábhar a bheadh i gceist.

Bunaítear cuimhne Trados ar leith don chliant ar chóras inmheánach Europus chun leanúnachas ó thaobh téarmaíochta/stíle a chinntiú.

2. ACMHAINNÍ AGUS SPRIOCANNA

 • Más cáipéis an-fhada a bhíonn i gceist agus a chaitear a roinnt comhdhéantar meitheal a oibreoidh le chéile.

3. Modh Aistriúcháin

 • Pléann an t-aistritheoir sinsearach am, téarmaíocht, réamhfhoclóir, réamhchleachtais don chustaiméir leis an aistritheoir/meitheal a bhíonn i gceist. Bíonn réamhfhoclóir, réamhchleachtais ar fáil i Trados.
 • Féachtar an bhfuil sleachta dlí le lorg ar dtús.Féachtar an bhfuil téarmaíocht bhunaithe le cinntiú.
 • Féachtar an bhfuil logainmneacha le lorg.
 • Más meitheal a bhíonn i gceist tosaíonn aistritheoir ar an obair chun réamhchleachtais agus téarmaíocht a chur i dtoll a chéile.

4. SOLÁTHAR

 • Déanann aistritheoir sinsearach an t-ábhar ar fad a phrofléamh. Déantar cinnte go bhfuil an leagan amach ag teacht leis an leagan amach sa mbuncháipéis.
 • Seoltar an t-ábhar ar aghaidh go leictreonach sa bhformáid a éilíonn an cliant.
 • Cuirtear fáilte roimh aiseolas ón gcliant le linn an phróisis agus cuirtear sin in iúl don aistritheoir.
 • Coinneofar i dteagmháil leis an gcliaint le linn na hoibre chun aon deacrachtaí a chur in iúl.

AISTRIÚCHÁN

Soláthraíonn Europus réimse leathan aistriúcháin ó aistriúcháin dlí/reachtaíochta go preasráitis agus scripteanna teilifíse.

COMHAIRLEOIREACHT TEANGA

Soláthraíonn Europus comhairle ó thaobh teanga do chuid mhaith comhlachtaí stáit agus poiblí. Is é Europus comhairleoir teanga TG4, RTÉ, Roinn an Taoisigh, Coláiste na Tríonóide agus go leor eile.

FOTHEIDIL

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse clár ó chláir spóirt, faisnéise agus siamsaíochta ar fud gach seanrá chomh maith le fotheidil do na bodhair.

CÚRSAÍ OILIÚNA

Eagraíonn Europus cúrsaí oiliúna i gcomhar le GMIT, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.