enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie
enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie

EOLAS FÚINN

Cé muid féin

Bunaíodh Europus i 1996. Fuair bunaitheoir Europus, Áine Ní Chonghaile, a cuid oiliúna i Rannóg an Aistriúcháin i dTithe an Oireachtais áit a raibh sí ag obair ina haistritheoir dlí ar feadh breis is 10 mbliana.

Thosaigh Sinéad Ní Ráinne ag obair leis an gcomhlacht nuair a bunaíodh é i 1996 agus d’oibrigh i réimsí éagsúla sa chomhlacht ó shin.

Tá 8 fostaithe go lánaimseartha ag Europus. Tá céim onóracha Gaeilge ag ár bhfostaithe ar fad agus ní mór dóibh scrúdú scríofa agus agallamh a dhéanamh sula gceaptar iad. Tá an chéim MSc san Aistriúchán ag an gcuid is mó dár gcuid aistritheoirí. Cuireann Europus dian-oiliúint ar aistritheoirí agus ar fhotheidealóirí agus bíonn orthu freastal ar Dhioplóma Iarchéime Europus san Aistriúchán, cáilíocht a bhfuil creidiúnú aici ó HETAC.

Tá séala creidiúnaithe Fhoras na Gaeilge bainte amach ag aistritheoirí Europus ar fad.

CÉN FÁTH EUROPUS

  • An scoth ó thaobh teanga agus seachadta
  • Obair go dlúth leis an gcliant
  • Deis ag an gcliant athruithe a dhéanamh le linn an phróisis aistriúcháin
  • Meastacháin in aisce
  • Aistriúchán in am agus sa leagan amach a éilítear
  • Aistriúchán ar fáil go tapa
  • Rúndacht agus cúirtéis i gcónaí
  • Creidiúnú Fhoras na Gaeilge ag ár gcuid aistritheoirí ar fad

An Fhoireann

Sinéad Ní Ráinne

Bainisteoir Stiúrtha, Aistritheoir Sinsearach, Comhairleoir Teanga

Tá céim onóracha i nGaeilge agus in Eacnamaíocht ag Sinéad ó UCD chomh maith le Ard-Dioplóma agus MSc i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán agus Séala an Aistritheora ó Fhoras na Gaeilge. Tá Sinéad ag obair i Europus ó bunaíodh é i 1996 agus taithí mhór aici ar chuile réimse den chomhlacht. Tá sí ina Bainisteoir Stiúrtha ar an gcomhlacht ó 2011.

Áine Ní Chonghaile

Bunaitheoir Europus, Comhairleoir Teanga & Saineolaí ar Aistriúchán Dlí

Is í Áine a bhunaigh Europus tar éis oiliúint agus taithí a fháil i Rannóg an Aistriúcháin ó 1985-96. Is í a cheap agus a dhéanann seachadadh ar na cúrsaí oiliúna go leibhéal MSc. i gcomhar le GMIT agus HETAC.

Mairéad Ní Cheannabháin

Aistritheoir Sinsearach, Fotheidealóir

Tá céim B.A., H.Dip., MA in Aistriúchán Reachtaíochta agus Dlí ag Mairéad chomh maith leis an Séala mar Aistritheoir agus mar Eagarthóir. Tá sí ag obair leis an gcuideachta ó 2007.

Áine Molloy

Riarachán agus Bainistíocht Tionscadal

Tá céim BA i nGnó agus Cumarsáid (GMIT – 2012) ag Áine agus tá sí ag obair le Europus ó 2013. Tá Áine i mbun riaracháin agus bainistíocht tionscadal le breis is 3 bliana agus is minic gurb ise an chéad duine a chloisfidh tú nuair a ghlaofaidh tú ar oifigí Europus.

Isadora Ní Loingsigh

Aistritheoir/Fotheidealóir

Tá céim BA i nGnó agus Cumarsáid ag Isadora chomh maith le hArd-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán. Tá sí ag obair le Europus ó 2004 agus na fotheidil an réimse is ansa léi.

Niamh Ní Chormaic

Fotheidealóir

Bhain Niamh céim BA in Aistriúchán agus Gaeilge Fheidhmeach amach ó OÉG in 2015 agus thosaigh ag obair le Europus ina dhiaidh sin.

Áine de Bhailís

Aistritheoir Sinsearach & Comhairleoir Teanga

Tá céim B.A., H.Dip., M.Sc. agus Séala mar Aistritheoir agus mar Eagarthóir ag Áine. Tá Áine leis an gcuideachta ó 2003 agus taithí mhór aici ar gach réimse den teanga.

Seirbhísí Europus

AISTRIÚCHÁN

Soláthraíonn Europus réimse leathan aistriúcháin ó aistriúcháin dlí/reachtaíochta go preasráitis agus scripteanna teilifíse.

COMHAIRLEOIREACHT TEANGA

Soláthraíonn Europus comhairle ó thaobh teanga do chuid mhaith comhlachtaí stáit agus poiblí. Is é Europus comhairleoir teanga TG4, RTÉ, Roinn an Taoisigh, Coláiste na Tríonóide agus go leor eile.

FOTHEIDIL

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse clár ó chláir spóirt, faisnéise agus siamsaíochta ar fud gach seanrá chomh maith le fotheidil do na bodhair.

CÚRSAÍ OILIÚNA

Eagraíonn Europus cúrsaí oiliúna i gcomhar le GMIT, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.